Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar za kulturu Sigmund Romberg Belišće ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva Centru za kulturu Sigmund Romberg Belišće popunjavanjem propisanog obrasca:
na adresu:
Centar za kulturu Sigmund Romberg
Kralja Tomislava 194
31551 Belišće
 putem elektronske pošte:
centar.romberg@gmail.com

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Centar za kulturu Sigmund Romberg ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje propisuje povjerenik za informiranje. Za sva pitanja o našim pravilima o privatnosti te uvjetima korištenja kontaktirajte centar.romberg@gmail.com

O ponovnoj uporabi informacija, detalje potražite OVDJE.

Službenica za informiranje Centra za kulturu Sigmund Romberg:
Tea Kozina, mag.prim.educ.
Tel. 031/533-274
Fax. 031/533-274
E-mail: centar.romberg@gmail.com

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Kriterij za određivanje visine naknade (NN 12/14)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o upravljanju janim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

DOKUMENTI

2018.

Financijsko izvješće za 2017. godinu
Izvršenje proračuna za 2017. godinu
Izvještaj o radu za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.csv
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.pdf

2017.

– Financijski plan CK Sigmund Romberg za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
– Plan rada CK Sigmund Romberg za 2018.
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika III
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika II
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika
– Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada II
– Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– Odluka o izmjeni i dopuni Statuta CK Sigmund Romberg
– Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– Izvještaj o radu u 2016.
– Financijski izvještaj za 2016.

2016.

 Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
– Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama
– Plan rada 2017.
– 
CK SR – izvještaj o radu u 2015.
– Financijski izvještaj za 2015.

2015.
– Plan aktivnosti za 2016.
– Izmjena Odluke o osnivanju
– Izmjena Statuta CK Sigmund Romberg
– Izvještaj o radu u 2014.

2014.

– Plan rada za 2014.
– CK Sigmund Romberg – plan rada
– Javni natječaj za izbor ravnatelja
– Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika CK Si gmund Romberg
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu CK Sigmund Romberg
– Statut javne ustanove u kulturi
– Izmjena Odluke o osnivanju javne ustanove za GV

2013.

– Odluka Gradskog vijeća za osnivanje ustanove

Centar ZA KULTURU

SIGMUND ROMBERG

Centar ZA KULTURU

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

previous arrow
next arrow
Slider