Centar za kulturu Sigmund Romberg

Kralja Tomislava 194
31 551 Belišće
OIB: 45737683727
IBAN: HR 0523400091110659451

Bojana Reçica
referent opće-administrativnih i knjigovodstvenih poslova
Tea Kozina
ravnateljica
Zvonimir Iveković
referent tehničkih poslova
Dominik Špoljarić
referent tehničkih poslova
Anita Mikolašević
voditelj galerijsko-izložbene djelatnosti

Centar ZA KULTURU

SIGMUND ROMBERG

Centar ZA KULTURU

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

Centar za kulturu

SIGMUND ROMBERG

previous arrow
next arrow
Slider